1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – inclusiv modificările aduse prin L 131/2014 si OUG nr. 65/2014;

2. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei;

3. Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii.

Documente de poziție ARFO

1. Document de poziţie ARFO cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea L 273/2004 privind procedura adopţiei din 17 aprilie 2015;

2. Plângere administrativă prealabilă pentru revocarea parțială a Ordinului nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament.

Posted by admin

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.