Lobby & advocacy

În România sunt peste 60.000 de copii instituționalizați și doar 7% din aceștia sunt adoptabili. În anul 2014 s-au realizat doar 820 de adopții naționale si 13 internaționale. Doar la o simplă privire asupra numerelor de mai sus nu putem să nu ajungem la concluzia că ceva nu merge bine.

Unul din demersurile ARFO este de a deveni un partener credibil pentru Guvern și Parlament pentru producerea unei legi a adopției care să slujească cât mai bine interesul superior al copilului aflat în dificultate (orfan, abandonat, neglijat).

Câteva dintre acțiunile concrete sunt:

  • strângerea și sintetizarea de informații despre limitările sau erorile legii și a impactului lor in detrimentul interesului superior al copiilor aflați în dificultate. Pentru aceasta conducem studii obținând informații de la “practicieni”;
  • sintetizarea propunerilor de schimbări legislative și conducerea de studii asupra impactului acestora asupra întregului proces de ingrijire a copilului;
  • conectarea cu factori de decizie legislativă oferindu-ne studiile, cercetarea și propunerile pentru o lege a adopției mai bună.

Schimbările în domeniul legislaţiei nu se petrec întâmplător, în spatele unor astfel de decizii stau oameni, întâlniri, argumente și ani de lucru. Alianţa România Fără Orfani (ARFO) se implică activ în îmbunătăţirea legislaţiei şi sprijinirea aplicării ei în sensul oferirii şansei fiecărui copil de a trăi într-o familie. De aceea:

  • membrii ARFO au făcut propuneri pentru îmbunătăţirea Legii 273/2004 (“legea adopţiei”) încă din 2012. O parte dintre modificările propuse s-au regăsit în propunerile făcute de Ministerul Muncii, au intrat în dezbatere publică, au fost adoptate de Guvern şi au fost trimise la Presedintele României pentru promulgare prin proiectul de modificare PL-x 830/25.11.2015,
  • ARFO a contestat legalitatea Secţiunii 1 din Ordinul 1733/2015 şi caracterul discriminatoriu prin care acest ordin aduce prejudicii plasamentului familial în România,
  • avem în lucru propuneri pentru îmbunătăţirea Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

În continuare, lucrăm la monitorizare, realizarea de analize, studii comparative, precum şi la organizarea de întâlniri, conferinţe şi seminarii pentru a identifica modalităţile optime de soluţionare a carenţelor legislative.